images

За да достигнете до тази статия, вероятно вече сте се запознали както с услугите, които предлагаме на студентите, така и с цените ни. Как успяваме да предложим студентско настаняване на толкова ниски цени?

Ние сме частна фирма и нямаме нищо общо с държавните субсидии. Обикновено държавата субсидира единствено държавните общежития – за които освен че е трудно да се класираш, са и с доста мизерна обстановка. И ако изведнъж попаднеш в интернет на някоя изключително изгодна оферта, вероятно повечето хора започват да си задават въпроси от типа: “Къде е уловката?”

Причините, които ни позволяват да ви предложим цени, започващи от 5,80 лв на ден с включени всички консумативни разходи като ток, вода, отопление и др., са:

  • Сградата е построена от нас, на наш собствен терен.
  • Мебелите са закупени на едро.
  • Отоплението е с чилърна система, използваща нови технологии, които да отопляват и охлаждат сградата.
  • Храната е приготвена от фирмата, т.е. не плащаме добавена стойност на подизпълнители или доставчици.

Една от причините в България да не съществуват частни студентски общежития е, че държавата отказва да финансира подобна дейност. Което всъщност донякъде играе и положителна роля – защото мотивира частни фирми да предлагат качествена услуга на ниска цена – нещо което едва ли биха правили, ако финансирането от страна на държавата беше осигурено.