I. Резервация и настаняване

Резервация може да се извърши по имейл student-housing@gma.bg или лично.
Сключва се договор и се извършва плащане на депозит, с който студентът си гарантира място в общежитието.
Настаняването се извършва лично.

Наемът започва да тече в момента на пристигане и настаняване в общежитието. Попълва се приемо-предавателен протокол за конкретната стая.

II. Необходими документи

- лична карта

- студентска книжка

III. Срокове за настаняване

- Студенти – редовно обучение – от 01.07. 2020 до 15.09.2021

За контакти:

тел. 0896 846 591 - Десислава Иванова